Προϊόντα έξυπνου σπιτιού - Hometech

Controller Modules

Input Modules

Digital IN FM-121-1
Digital IN FM-121-1
DIGITAL IN FLUSH MOUNTED,

Multi-purpose modules

Αισθητήρες

motion sensor
motion sensor
Αισθητήρας κίνησης PIR

Τροφοδοτικά ρεύματος