Νέα - Hometech

Νέο Dimmer tf-bus

Η μονάδα Dimmer επιτρέπει τον ομαλό έλεγχο, του επιπέδου έντασης φωτός. Η σύνδεση γίνεται μέσω καλωδίου BUS.

iOS Siri Shortcuts

Πλέον η διαχείριση γίνεται ευκολότερη!!! Με το νέο update της Grenton, μπορείτε να διαχειριστείτε το σπίτι σας με φωνητικές εντολές μέσω Siri. 

 Grenton Relay Inrush

Η μονάδα Relay INRUSH 120A υποστηρίζει τη λειτουργία on/off 4 διαφορετικών συσκευών υψηλού ρεύματος. Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με σύστημα μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας της συνδεδεμένης συσκευής/δέκτη.